گروه صنایع شیشه و گاز

شركت شیشه و گاز در تاريخ 23 فروردين 1339 به عنوان شركت سهامی تاسيس و طی نامه شماره 7296 مورخ 22/2/1339 در اداره ثبت و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيد. در ادامه نوع شركت در تاريخ 30/7/1350 به شركت سهامی خاص تغییر و مجدداً در تاريخ 14/6/1356 به شركت سهامی عام تبدیل و در تاريخ 30/5/1369در بورس اوراق بهادار تهران با شناسه ملی شرکت 10100889278 پذیرفته شد. در حال حاضر، شركت از واحدهای فرعی مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سينا بوده و واحد كنترل كننده نهايی آن بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی میباشد.

مركز اصلی این شرکت در تهران، کیلومتر 3 جاده مخصوص و کارخانه شركت در تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گلسرخ 12 واقع شده است.
موضوع فعاليت شركت طبق ماده 5 اساسنامه تأسيس كارخانه به منظور توليد انواع بطری، بلور و ساير مصنوعات شيشه ای و مبادرت به هر نوع فعاليتی كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم برای انجام مقاصد بالا لازم يا مفيد باشد است.
در حال حاضر کارخانه شمس آباد با دو کوره فعال می باشد. فاز 1 کارخانه شمس آباد شامل يك كوره با ظرفیت اسمی 150 تن در روز با دو خط فرمینگ 10 سکشنی دو لقمه و یک خط فرمینگ 8 سکشنی دو لقمه میباشد كه از آبان سال 1392رسماً به بهره برداری رسيده است.

فاز 2 شامل يك كوره با ظرفیت اسمی 240 تن در روز با یک خط فرمینگ 10 سکشنی سه لقمه و دو خط فرمینگ 8 سکشنی 3 لقمه ای كه از فروردین سال 1401 رسماً به بهره برداری رسيد و از فروردین 1402 تولید بطر سبز در این فاز آغاز شده است.

خط تولید شرکت شیشه و گاز