گروه صنایع شیشه و گاز

کاربرد شیشه در صنایع غذایی :

استفاده از شیشه در صنایع غذایی ترکیبی منحصر به فرد از افزایش ایمنی و نیز بهبود نگهداری مواد غذایی را ارائه می دهد. این یک ماده محبوب برای تولید کنندگان در صنایع غذایی جهت ارتقای محصولات خود و همچنین برای مصرف کنندگان است. از نظر محیطی، شیشه را می توان بارها و بارها بازیافت کرد و همچنین ماده انتخابی برای استفاده مجدد است.

مزایای بسته بندی شیشه ای برای مواد غذایی :

شیشه یک ماده غیرقابل نفوذ است که از ورود هوا و سایر مایعات جلوگیری میکند، به این معنی که بطری‌های شیشه‌ای هرگز بر طعم یا تازگی محصول تأثیر نمی‌گذارند. علاوه بر این برخلاف پلاستیک‌، دماهای خارجی، مانند گرما، بر روی مواد یا شکل شیشه تأثیرگذار نخواهند بود.