گروه صنایع شیشه و گاز

جعفر سواعدی

نام و نام خانوادگی : جعفر سواعدی سمت : عضو غیر موظف تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نماینده : ره نگار خاورمیانه پارس پست الکترونیک : savaedi@shishegaz.com سوابق

مجید آتشگر

نام و نام خانوادگی : مجید آتشگر سمت :عضو غیر موظف تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری نماینده : شرکت سرمایه گذاری ملی ایران پست الکترونیک : atashgar@shishegaz.com سوابق

شهاب قادری

نام و نام خانوادگی : شهاب قادری سمت : عضو موظف هیئت مدیره تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری نماینده : پیوند تجارت آتیه ایرانیان پست الکترونیک : ghaderi@shishegaz.com سوابق

علی اصغر محرابی علمداری

نام و نام خانوادگی : علی اصغر محرابی علمداری سمت : رئیس هیئت مدیره تحصیلات : کارشناس ارشد مکانیک نماینده : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پست الکترونیک : mehrabi@shishegaz.com سوابق

حسین تورنگ

نام و نام خانوادگی : حسین تورنگ سمت : نایب رئیس هیئت مدیره تحصیلات : دکترای مکانیک نماینده : هلدینگ صنایع غذایی سینا پست الکترونیک : tourang@shishegaz.com سوابق