گروه صنایع شیشه و گاز

بخش امور مشتریان :

مشتریان گرامی جهت ارتباط با تیم پشتیبانی فروش محصولات و همچنین نظرات و پیشنهادات خود میتواننداز طریق لینک امور مشتریان اقدام نمایند.

واحد فروش داخلی

واحد فروش داخلی : 48813340-21-0098

sales@shishegaz.com

واحد فروش خارجی

واحد فروش خارجی : 48813382-21-0098

export@shishegaz.com

تماس با ما