گروه صنایع شیشه و گاز

حسین تورنگ

نام و نام خانوادگی : حسین تورنگ سمت : نایب رئیس هیئت مدیره تحصیلات : دکترای مکانیک نماینده : هلدینگ صنایع غذایی سینا پست الکترونیک : tourang@shishegaz.com سوابق