گروه صنایع شیشه و گاز

شهاب قادری

نام و نام خانوادگی : شهاب قادری سمت : عضو موظف هیئت مدیره تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری نماینده : پیوند تجارت آتیه ایرانیان پست الکترونیک : ghaderi@shishegaz.com سوابق