گروه صنایع شیشه و گاز

علی اصغر محرابی علمداری

نام و نام خانوادگی : علی اصغر محرابی علمداری سمت : رئیس هیئت مدیره تحصیلات : کارشناس ارشد مکانیک نماینده : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پست الکترونیک : mehrabi@shishegaz.com سوابق