گروه صنایع شیشه و گاز

مجید آتشگر

نام و نام خانوادگی : مجید آتشگر سمت :عضو غیر موظف تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری نماینده : شرکت سرمایه گذاری ملی ایران پست الکترونیک : atashgar@shishegaz.com سوابق