گروه صنایع شیشه و گاز

پیام مدیریت

پیام مدیریت : خدا را شاکریم که به ما توفیق خدمت در این میدان سازندگی عطا فرمود تا سهمی هر چند اندک در این جهاد عظیم بر عهده داشته باشیم. گروه صنایع شیشه و گاز توانسته است با استفاده از فناوری NNPB شیشه های متنوع و با کیفیت سبکی را در جهت پاسخگویی به نیاز […]