گروه صنایع شیشه و گاز

کاربرد شیشه در صنایع غذایی

کاربرد شیشه در صنایع غذایی : استفاده از شیشه در صنایع غذایی ترکیبی منحصر به فرد از افزایش ایمنی و نیز بهبود نگهداری مواد غذایی را ارائه می دهد. این یک ماده محبوب برای تولید کنندگان در صنایع غذایی جهت ارتقای محصولات خود و همچنین برای مصرف کنندگان است. از نظر محیطی، شیشه را می […]

چرا شیشه ؟

کاربرد شیشه در صنایع غذایی : استفاده از شیشه در صنایع غذایی ترکیبی منحصر به فرد از افزایش ایمنی و نیز بهبود نگهداری مواد غذایی را ارائه می دهد. این یک ماده محبوب برای تولید کنندگان در صنایع غذایی جهت ارتقای محصولات خود و همچنین برای مصرف کنندگان است. از نظر محیطی، شیشه را می […]

معرفی شیشه و گاز

شركت شیشه و گاز در تاريخ 23 فروردين 1339 به عنوان شركت سهامی تاسيس و طی نامه شماره 7296 مورخ 22/2/1339 در اداره ثبت و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيد. در ادامه نوع شركت در تاريخ 30/7/1350 به شركت سهامی خاص تغییر و مجدداً در تاريخ 14/6/1356 به شركت سهامی عام تبدیل و در […]